Descartes

Hayvanın bütün aşalığı şundadır:
O bir mütehassısdır.
Yaptığını iyi yapar, fakat başka birşey yapamaz. 
Descartes
wpid-qp29_d44_1729_fig_32_33_big-2014-08-18-20-58.jpg

wpid-images-2014-08-18-20-58.jpg

Bilgi seçik olmadan açık olabilir, ama açık olmadan seçik olamaz.

wpid-descartes5-1-2014-08-18-20-58.jpg

Doğrusu, felsefesiz yaşamak, açmaya çalışmadan, gözü kapalı yaşamak demektir. 
Descartes

wpid-unknown-2014-08-18-20-58.jpg

wpid-nophilosophy341-2014-08-18-20-58.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.