Tıp’ta Eğitim ve Bilim Geleceğimiz

CUMHURİYET

27 Mayıs 1988

ARADA BİR

Tıp’ta Eğitim ve Bilim Geleceğimiz

PROF. DR UĞUR DERMAN, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

‘Tıp’ sözcüğü ilk anda toplumda sağlık-hastalık, hasta-hekim, hastane-ilaç, belki de yaşam-ölüm sözcük çiftlerini çağrıştırmaktır. Gerçekte, tüm mesleklerde olduğu gibi tıp mesleğinde de gözle görünür bu hizmetlerin yanında toplumun dikkatini çekmeyen bir temel bulunmaktadır. Bir mesleğin eğitimi, araştırma ve geliştirilmesi o mesleğin temelidir. Hizmetin bu bölümü eğitim kurumları ve üniversitelerin ana görevi ve varoluş nedenidir. Gelecek kuşakların yetiştirilmesini sağlayan bu işlevde zayıflama, er geç toplumun daha çok ilgilendiği sonuç hizmetin de bozulmasına yol açar. Bu nedenle devletin planlama kurumları, eğitim ile ilgili yöneticileri ve meslek kuruluşları o mesleğin ‘geleceği’ anlamına gelen “eğitim ve bilim” kaynaklarına özen gösterme ve güçlenmelerini sağlamakla yükümlüdürler. Sözünü ettiğimiz bu hizmet türünün niteliği eğitici kadroların niteliği ve niceliğine bağlıdır.

YÖK yasası ile tıpta olduğu gibi öbür fakültelerde de eğitici kadroların kendi kurumlarında yükselme güvencelerinin ortadan kalkması, esasen ekonomik çekiciliği hiç olmayan bu kadrolara istemi en aza indirgemiştir. Üniversitelerin bu konudaki uyarıları ise beklenen etkiyi sağlayamamaktadır. Bugün için yıllar öncesinin birikimi ile yürütülebilen eğitim ve tek-tük araştırmanın geleceği bu gidişle çok karanlıktır. Tıp dalında ise “Mecburi Hizmet Yasası” bu olumsuzluğa ‘tuz-biber’ ekmiştir.

Bugün tıp fakülteleri ve öbür eğitim hastanelerinde gerek eğiticilerin gerekse eğitim ve bilimsel düzeyin geleceğini tahmin etmek için kâhin olmaya gerek yoktur. Yedi yılını dolduran “Mecburi Hizmet Yasası” bugünkü durumuyla devam ederse tıpta eğitim düzeyi ve bilimsel üretim çökecektir.

Ülkemizde hekimlerin pratisyen olsun, uzman olsun dağılım bozukluğunu düzeltmek amacıyla ivedilikle yürürlüğe konan “Mecburi Hizmet Yasası” sağlık hizmetindeki insan gücü basamaklarından birini unutmuş ya da dikkate’ almamıştır. Kaldı ki bu basamak, tıptaki geleceğimizin temeli olması bakımından en önemlisidir. Kamudaki yerleşmiş deyimiyle ‘Başasistan’ olarak anılan bu uzman kademesi, tıp fakültelerinin öğretim üyesi, eğitim hastanelerinin ise şeflerinin kaynağı ve adaylarıdır. Yasadan önce uzmanlık eğitimleri sırasında çalışkanlıkları, araştırmaya yatkınlıkları, eğiticiliğe hevesleri ile dikkat çekenler, yetiştikleri kurumların gelecekteki eğiticileri olarak seçilir ve yerleşirlerdi. Bu işleyiş yöntemi eğitim kurumlarındaki araştırma, eğitim ve bilimselliğin devamlılığını ve dolayısı ile düzeyini de sağlardı. “Mecburi Hizmet Yasası” ise bu kurumlara bir kontenjan tanımaksızın yetişen uzmanların tümünü, özellikle küçük illerimize dağıtmaktadır. Uzmanların yurdun az gelişmiş bölgelerindeki devlet hastanelerine dağıtılmaları gerçekte sağlık hizmeti açısından bu yasanın en yararlı bölümü olmuştur, ancak zararları hiç düşünülmemiştir. Tıp eğitiminin uzunluğu dikkate alındığında bir hekim ancak 30-32 yaşında uzman olabilmektedir. Gönderildikleri bölgelerde yeni bilgileri sayesinde tutunan bu hekimler ayda 1-2 milyon TL gelir sağlayabilmektedir. İki yıllık bir ayrılık ve değişen yaşam koşullarından sonra bu uzmanların pek azı ayda 200-300 bin TL maaşlı uzmanlık kadrolarına dönüş yapmaktadırlar. İşte bu açık ve anlaşılır nedenlerle eğitim kurumları yetiştirdikleri elemanların en iyilerini kurumda tutamamakta, kaybetmektedirler. Özellikle araştırmada devamlılık sağlanamamakta ve eski araştırma grupları da birbiri ardından çözülmektedir. Mecburi hizmetin gözle görülmeyen en önemli zararı ise eninde sonunda bir adçekme (kura) sonucu atanacaklarını bilen ve akademik kadroları artık çekici bulmayan hekimlerin ‘Hizmet Yarışı’nı bırakmış olmalarıdır. Böyle bir yarışı kazanma ya da kaybetmelerinin sonucu etkilemeyeceğini, kura şansının daha önemli olduğunu gören asistanların verdikleri hizmetin de eskiye oranla bozulduğu ortadadır.

ÇÖZÜM:

Eğitim kurumlarının da kamu kurumu olduğu, hatta en önemli kamu hizmetini verdikleri anımsanmalıdır.

“Mecburi Hizmet Yasası” yapılırken eğitim kurumları sanki kamu kurumları değilmiş ve kamu hizmeti yapmıyorlarmışcasına hesap dışı bırakılmışlardır. Bu tutuma, bu kurumların gelişmiş bölgelerde yerleşmiş olmaları ya da hasta bakımının esas amaç sayılıp eğitim ve araştırmanın önemsenmemesi neden olmuştur. Ancak ilk bakışta kötü sonuçları duyumsanmayan bu yolun gelecekte ne tür bir çöküşe yol açacağını görmenin ve önlemini almanın zamanı gelmiştir, geçmektedir. Eğitim ve araştırmanın zayıflamasının o mesleğin tüm görünür görünmez hizmetinde bir çöküş yapacağını tekrar vurgulamak isterim. Çözüm ise esasen kamu kuruluşları olan bu eğitim kurumlarına, yetiştirmiş oldukları uzmanların belirli bir oranını kendi kurumlarında tutabilme hakkının tanınmasıdır. Başka bir deyişle kurumlarınca seçilen bu eğitici adaylar mecburi hizmetlerini yetiştikleri kurumda yapabilecek, araştırma gruplarının sürekliliğini sağlayabileceklerdir. “Mecburi Hizmet Yasası”nın gerekçesi verimli bir hizmet almak olup cezalandırma olmadığına göre bu çok basit değişikliğin yasa ile çelişir hiçbir yanı yoktur ve tersine gerekçesine çok uygundur.

Tıp’ta Eğitim ve Bilim Geleceğimiz

This Female Founder is Equity Crowdfunding Her Cannabis Company

This female founder is equity crowdfunding her cannabis company (and absolutely crushing it)
HEYHELLOHIGH
JANUARY 31, 2020

Calling all aspiring and active cannabis entrepreneurs – this interview is for YOU! 
I recently had the incredible opportunity to speak with Jane West; Industry Icon, Superconnector, and Total Badass.
If you aren’t acquainted with this absolute queen of cannabis, allow me to give you the sparknotes. 
jane_west_republic-2019-10-16-13-16.jpg

Image via JaneWest.com

 
Jane’s career was launched into the spotlight in 2014 when her cannabis-friendly cocktail parties gained massive media attention and she was forced to resign from her day job in corporate event planning. From there she went on to co-found Women Grow and start her own glassware, travel and CBD collections. In 2018 she closed her first equity crowdfunding campaign that raised $189,000 from 550 investors across 17 countries – and, she’s back for round 2 of fundraising. Her company, Jane West, is 80% owned by women and people of color. Incredible.
Now, if equity crowdfunding isn’t something you’re familiar with, you’re not alone. When it comes to raising money for your budding biz, you might know about taking a loan for the bank or pitching your idea to a team of VCs a la shark tank. 
Equity ( shares in a company) crowdfunding (taking small sums of money from a big group of supporters) means that average people like you and I can help fund a growing business while receiving a percentage stake in the company. Pretty cool, right?
Jane West just broke the exciting news that she’s raising another equity crowdfunding round, which inspired me to reach out for more details. Let’s dive into the interview. 
screenshot2019-02-26at11.49.40pm-2019-10-16-13-16.png

Image via JaneWest.com

 
B: Jane, thanks for taking the time to chat today! You’re a very widely recognized female in cannabis. What’s the secret sauce behind building such a strong personal brand? 
Jane: I wish there was an easy formula that other people could simply apply. But for me, I try to be constantly breaking new ground. Doing something that’s going to make a big impact.
Social media platforms are so fickle and unwelcoming to cannabis that traditional marketing. Advertising isn’t working at all. I have 5,000 friends on Facebook and most of them are highly engaged, but I’ll make a post and get like three likes. That’s not real. I know that’s not real. So since [social media] is a black hole, I don’t put money into it. So, my secret sauce has been being able to leverage earned media. And by earned media, I mean just someone genuinely finding you and talking about what you’re doing.
screen-shot-2020-01-27-at-6.23.22-pm-2019-10-16-13-16.png

Fans

e-commerce Blogs

62 Must-Follow Blogs For Anyone in E-Commerce
A business really flourishes when there is always an inflow of knowledge. In the digital world, blogs are a major source of learning for any type of business, including e-commerce.
However, it’s hard to catch up with the volume of information and knowledge on e-commerce online, therefore, we thought that listing down the major ecommerce blogs to follow make perfect sense for all sizes of e-commerce companies out there!
We have prepared a huge list of e-commerce blogs to follow related to online marketing, payment, e-commerce in general and optimization. We have also listed their popular articles, so you can have an idea about the blog.
Don’t forget to bookmark the article as you may want to check it later.
And as you know, we are always open to hear your suggestions.

ps: Here is the shortest way to follow all of these blogs in Twitter.

2xEcommerce
A blog of strategic growth for online retailers.
Popular Articles & Podcasts:
How Bikini Luxe Drive Sales from Social Media Content & Influencers w/ Candice Galek
Yacht Harbour: Organic Instagram Growth, 0 to 42K followers in 12 months

A Better Lemonade Stand – Blog
It’s the blog of the e-commerce incubator of Richard Lazazzera – who is also included in our e-commerce influencers to follow list – that helps make each of thousand decisions easier. Covers reliable advices, detailed articles and the list of tools to use related to e-commerce.
Popular Articles:
A Better Brand: E-commerce Branding Guide
The Ultimate Shipping Strategy Cheat Sheet

Backlinko – Blog
SEO is one of the key factors in inbound marketing and Backlinko is one of the sources you should keep on mind when it comes to e-commerce SEO. Brian Dean – the founder of the blog – is popular with his listings and lengthy articles.
Popular Articles:
Google’s 200 Racking Factors: The Complete List
SEO Tools: The Complete List

BigCommerce – Blog
The BigCommerce blog delivers news, strategy and success stories to power 2 times growth for scaling brands. With their free ebooks, you can learn the latest e-commerce trends and tips related to marketing.
Popular Articles:
Ecommerce Trends: 128 Stats Revealing How Modern Consumers Shop
Increasing Sales Beyond Your Ecommerce Website: Channel – Specific Distribution Strategies

Blueacorn – Blog
Blueacorn is an e-commerce agency dedicated to integrating intelligence into the design and optimization services. Their blog provides articles related to online marketing, optimization and news related to Magento.
Popular Articles:
Pro Tips on Upgrading Your Optimization Strategy
11 Tips for Better Ecommerce Email Marketing

Blue Stout – Blog
Blue Stout is a development company specializing in traction related to e-commerce companies. Their blog covers articles related to a/b testing, Shopify optimization and responsive design.
Popular Articles:
Increase Your Store Revenue 300% with the Ecommerce Site Personalization App. Used by Patagonia, Bonobos & Vineyard Vines
How to Migrate Your Ecommerce Site to Shopify Plus

Bootstrapping Ecommerce
A blog features articles on working with tight budgets to help people with ecommerce marketing. Topics like SEO, PPC, Social Media are included.
Popular Articles:
14 Ideas For Your Store’s Blog
E-commerce Fraud Prevention

Brainsins – Blog
Brainsins is a company focused on helping online retailers to boost their sales by means of personalization. Articles related to product recommendations and online marketing can be found on their blog.
Popular Articles:
Top 10 Ecommerce Markets: Statistics and Trends
How to Boost Your Marketing ROI With Competitive Pricing & Assortment Intelligence

Buffer – Blog
Thoughts on every aspect of social media like converting, analyzing and creating.
Popular Articles:
7 Powerful Social Media Experiments That Grew Our Traffic by 241% in 8 Months
15 New Social Media Templates to Save You Even More Time With Your Marketing

Commerce Brain – Blog
Covers e-commerce in general from pricing to increasing sales.
Popular Articles:
10 E-commerce Merchandising Real Offers
5 Tips to Set Competitive Prices for Your Online Store

Conversion Voodoo
Articles related to landing page optimization and tips.
Popular Articles:
5 Design Principles Nearly 95% of Websites Screwup
7 Email Marketing Hacks to Improve Your Conversion Rates

Conversion XL – Blog
Peep Laja – the founder of Conversion XL – shares articles related to optimization and conversion rate improvement. In his blog, there are free resources and case studies too.
Popular Articles:
Google Analytics Health Check
Common Growth Hacking Myths

CPC Strategy – Blog
CPC Strategy is a retail-focused search agency and its blog is one of the sources to follow for having a deep knowledge about paid search through Google Ads, Facebook Ads and other advertisement platforms.
Popular Articles:
Everything You Need to Know About Pinterest Promoted Pins
Facebook Paid Advertising Tips to Increase Revenue

Divante – Blog
Covers articles related to e-commerce implementation.
Popular Articles:
Is Magento the Right Platform for B2B eCommerce
Introducing: Roundtable Ecommerce

If you want to share the article with your followers, here is the link.

Dynamic Yield – Blog
Personalization and conversion optimization blog.
Popular Articles:
Increase Conversions by 267% Using Exit Intent Overlays
Dynamic Yield Personalizes Experiences for 500 Million Users per Month

eCommerce Fuel
E-commerce Fuel is a community for high 6 and 7 figure plus store owners and the founder of the community is Andrew Youderian – he is also included in our influencers list. They share articles related to e-commerce market as a whole from online marketing to drop shipping.
Popular Articles:
Migrating to Shopify from Magento: The Results of Our 50.000$ Design
The SEO Mistake That Wipe Out 80% of My Traffic

Ecommerce Illustrated
It’s a blog of Linda Bustos – ex GetElastic writer. She shares articles related to the optimization of every pages of an e-commerce site from home page to checkout.
Popular Articles:
24 Tips for Optimizing Product Detail Pages
Ecommerce Guide to Site Navigation

Ecommerce Influence
Ecommerce Influence is an online agency whose aim is to help ecommerce shop owners progress from selling their first product to running their first business. In their blog they cover articles related to online marketing.
Popular Articles:
Advice for Growing Your Ecommerce Business to $20MM
Generating $80k/mo with Youtube Influencer Marketing

Ecommerce Nation
E-Commerce Nation is a collaborative community dedicated to helping E-Commerce business owners at an international scale. They cover news, tips, and tools for the benefit of international e-commerce community.
Popular Articles:
Everything you ever needed to know about SEO for e-commerce
How to Optimize Merchandising for E-Commerce

Ecommerce Platforms
Ecommerce Platforms is an unbiased review site that shows the good, great, bad, and ugly of online store building software. Catalin Zorzini is the founder of this project and he aims to share the right e-commerce platform in an objective way.
Popular Articles:
Top 5 Ecommerce Platforms: Shopify vs Volusion vs Big Commerce vs Big Cartel vs 3dcart
7 Best Free WordPress Ecommerce Plug-ins

Ecommerce UX Design
Provides the best UX practices and tips.
Popular Articles:
Design Tips to Upsell in Shopping Cart Page
Shopping Card Design and Usability

Econsultancy
Econsultancy publishes independent research, and advice on digital marketing, social media, e-commerce, mobile and tech for businesses.
Popular Articles:
How L’oreal Uses Personalization to Increase Brand Loyalty
10 Examples of Great Airbnb Marketing Creative

Ecwid – Blog
Get free e-commerce tips, news and inspiring ideas.
Popular Articles:
How to Use Content to Attract Customers to Your Store
Make Facebook Work for Your Small Business

Get Elastic
Tips, tricks, news and commentary related to ecommerce world.
Popular Articles:
2016 Web Design Trends to Boost Conversions
5 Major Global Ecommerce Trends That You Can’t Afford to Ignore

Hubspot – Blog
Latest sales and marketing tips, trends and ebooks.
Popular Articles:
7 Handy Excel Tricks That’ll Impress Your Boss
12 Uncomfortable Things That Will Make You More Successful

KISSmetrics – Blog
A blog about analytics, marketing and testing.
Popular Articles:
How much Do Keywords Still Matter?
How to Create Landing Pages That Convert?

Lemonstand
One of the blogs to follow related to how to grow your business online.
Popular Articles:
Why Serious Ecommerce Brands Need a Content Strategy
7 Things SEOs Want Web Developers to Know
Loyalis
Focuses on customer loyalty, retention, engagement and marketing tactics for ecommerce site owners.
Popular Articles:
4 Ways to Incorporate Loyalty Program In Your Online Shop
Let’s Improve Online Customer Engagement

Magento – Blog
Provides best practices, customer stories, technical issues and Magento news on the blog.
Popular Articles:
A New Era of Commerce Innovation
SEO Best Practices for eCommerce Product Pages

Marketing Profs
Thousands of articles related to e-commerce marketing.
Popular Articles:
50 Horrible Cliches You Need to Stop Writing and Saying Right Now
Content Marketing Trends in 2016

The Moz Blog
Anything related to e-commerce SEO.
Popular Articles:
My Single Best SEO Tip for Improved Web Traffic
Content Marketing Tips for B2B Organizations

My Wife Quit Her Job
Podcasts and articles related to e-commerce conversion rate optimization and e-commerce tips.
Popular Articles:
The Exact Steps I Took to Increase Conversion Rates 42% For My Online Shop
What a Six Pack Taught Me About Starting A Successful Online Business

Nerd Marketing
The founder – Drew Sanocki – covers data-driven digital marketing for online retailers.
Popular Articles:
7 Essential Metrics for Ecommerce Startups
The Best Time for Retailers to Send Marketing Emails

Nosto – Blog
Provides best e-commerce tips, tricks and news.
Popular Articles:
How to Create the Perfect Ecommerce Product Page
10 Ecommerce Design Trends to Follow in 2016

Ometria – Blog
A useful blog for e-commerce online marketers.
Popular Articles:
How to Calculate CAC in Ecommerce
Calculating Customer Lifetime Value in Ecommerce

Optimizely – Blog
A blog about e-commerce landing page optimization, conversion rates, and personalization.
Popular Articles:
36 E-commerce Homepage Design Best Practices from the Experts
9 E-Commerce Best Practices to Stand Out from a Saturated Market

If you want to share the article with your friends, here is the link.

Paymill – Blog
A blog about online payments, marketing and e-commerce advice.
Popular Articles:
7 Hurdles to Overcome When Starting An E-Commerce Business
19 Email Marketing Strategies for Every Customer Lifecycle Stage

PFS Web – Blog
Global e-commerce blog that shares online retail trends.
Popular Articles:
Consumer Demand is Driving the Jump to Luxury Ecommerce
7 Things to Know About B2B Ecommerce

Pixel Union – Blog
A collection of merchant stories and industry insights to help e-commerce stores to start and grow their online business.
Popular Articles:
Subscription Ecommerce: 3 Ways to Do It Right
Soldsie’s Alan Fong Talks Instagram Marketing

Practical Ecommerce
Provides in-depth articles and listings to help e-commerce sites to succeed in online marketing.
Popular Articles:
Content Marketing: Build Your Story to Engage Prospects
21 Free Tutorials for Google Analytics

Presta Shop – Blog
Covers e-commerce tips and advice, e-commerce in general.
Popular Articles:
17 Ecommerce Conversion Boosters
6 Smart Competitive Pricing Tactics for eCommerce Companies

Prisync – Blog
Covers e-commerce in general like online marketing to countries’ e-commerce reports.
Popular Articles:
Top 61 Ecommerce Influencers to Follow
The Ultimate List of Ecommerce Events to Follow

Quick Sprout
Neil Patel, the founder of the blog, shares e-commerce marketing strategies and business advices through his blog.
Popular Articles:
The Beginners Guide to Online Marketing
How to Grow Your Blog Traffic by 20.000 Visitors a Month

Referral Candy – Blog
A blog about e-commerce referral marketing. There are also in-depth articles and case studies included.
Popular Articles:
10 Core Word of Mouth Tactics You Need to Know
How to Get Word of Mouth: Featuring 40+ Successful Examples to Learn From

Sailthru – Blog
Mostly covers articles on e-commerce customer retention and optimization.
Popular Articles:
Customer Acquisition vs. Retention
Top 10 Viral Ideas Campaign for Ecommerce Retailers

Search Engine Land
A leading daily publication that covers all aspects of the search marketing industry.
Popular Articles:
7 Essential Google Analytics Reports Every Marketer Must Know
The 7 Deadly Sins of Content Marketing

Segmentify – Blog
Useful tips related to conversion optimization and online marketing in e-commerce.
Popular Articles:
Use of Artificial Intelligence in eCommerce Social Media Moderation
How You Can Spend your Holiday by Optimizing Your UX Analytics

SemRush – Blog
Thoughts and informative articles on e-comemrce SEO, social media marketing, optimization and paid marketing.
Popular Articles:
3 Influencer Engagement Stories to Create Linkable Content
SEO or Content Marketing? Here’s How to Rock Both

Ship Station – Blog
Covers articles related to shipment process of ecommerce sites.
Popular Articles:
Avoid Holiday Shipping Woes
Keep Track of Inventory with ShipStation

Shopping Signals
Shopping Signals is all about digital marketing for sites that sell stuff. The owner of the site, Ryan Be Miller has 17+ years experience in e-commerce and digital marketing.
Popular Articles:
Starting an Online Business
How to Get Great Customer Testimonials

Shopify – Blog
You can find anything related to ecommerce on the blog of Shopify. Ecommerce trends and tips, tools for ecommerce entrepreneurs, advices for first time ecommerce site owners, creative marketing ideas, optimization and so on… It should be one of the sites that should be followed daily.
Popular Articles:
How to Start an Online T-Shirt Business: The Ultimate Guide
30 Beautiful and Creative Ecommerce Website Designs

Simplify.com – Blog
It’s a blog of Mastercard mostly related to payment solutions in e-commerce.
Popular Articles:
Big Opportunities for Small Business Owners
Payment Solutions for Business Websites

Smart Insights
Smart Insights is a marketing strategy blog that shares articles mostly related to unpaid channels like content marketing, optimization, email marketing and social media. The founder of the blog – Dave Chaffey – is also one of the key experts to follow in e-commerce.
Popular Articles:
The Perfect Landing Page. Landing Page Examples and 12 Tips
Digital Marketing Strategy and Planning Word Template

Smart Marketer
Ezra Firestone is one the leading experts in ecommerce world and in his companies’ blog – Smart Marketer – ; he shares videos, blog posts and podcasts mostly related to online marketing of e=commerce sites.
Popular Articles:
How I Turned 434,256.72 Into 1,422,500.15
How to Succeed on Amazon

Spyfu – Blog
Spyfu is a software as a service that shows yours and competitors performance on Google Adwords and SEO. In their blog, you can find articles related to PPC channels, SEO and keyword optimization. Quick solutions and in-depth tutorials parts are also should be seen.
Popular Articles:
What 2,000+ Audits Taught Us About Adwords
The Ultimate SEO Guide – 75+ Actionable Techniques

Store Growers
Who doesn’t want to increase their number of customers? Dennis shares his experiences related to growth in his blog.
Popular Articles:
The Ultimate List of Ecommerce Marketing Tactics
The Minimalist Guide to Google Analytics for Ecommerce

Sweet Tooth Rewards – Blog
Loyalty is one of the factors that e-commerce sites keep an eye and Sweet Tooth Rewards is one of the best resources in loyalty programs and customer retention.
Popular Articles:
5 Personalization Tactics for a Successful 2016
The Benefits of a Reward Program for Trending Products

The Future of Commerce
The Future of Customer Engagement and Commerce is a great destination for relevant and timely information and analysis on commerce topics, both consumer-facing and business-to-business. The purpose of the site is to keep its readers ahead of the commerce trends with daily updates that are informational, educational and entertaining.
Popular Articles:
How to Engineer a Great Customer Experience
The Customer Relationship doesn’t End at Checkout

Trinity Insight – Blog
Trinity Insight is an agency that helps companies with eCommerce, digital marketing and customer experience needs. They cover useful articles related to digital marketing, SEO, data and user experience in their blog.
Popular Articles:
20 Ways to Improve Ecommerce SEO
Why Ecommerce Site Can’t Ignore Content Blockers

Unbounce – Blog
Covers articles related to landing page and conversion optimization.
Popular Articles:
22 Brutally Honest Landing Page Critiques
13 Warning Signs Your Web Copy Stinks

Volusion – Blog
Volusion’s e-commerce blog – Ecommerce Insights – is an industry-leading e-commerce design and marketing blog providing entrepreneurs and small business owners useful information, resources and inspiration to establish and grow their online businesses.
Popular Articles:
What to Expect When Starting Your Very First Ecommerce Store
7 Ways to Ruin Your Responsive Design

Wordstream – Blog
Anything you want to learn related to e-commerce paid marketing, SEO and content marketing too.
Popular Articles:
Google Expanded Text Ads: 10 Things You Need to Know
Google Adwords Benchmarks for Your Industry

Infinity and All

Umberto Eco’s wonderful phrase:
Make infinity comprehensible, but its perilous flipside is the seedbed of stereotypes.

ELITE Growth

WebdenAl’ın üyesi bulunduğu ELITE London Stock Exchange Programı 2017’de de büyümesini sürüdürüyor…

img-alternative-text

Desktop Tips&Tricks for MacOSX

 1. Masaüstünü derleme toplama:
  • Masaüstünde daha sonra düzenlenecek dosyaların Documents içinde oluşturulacak bir ayrı bir dosyanın masaüstündeki Alias’ı içine kopyalanması anlamlı olacaktır.
   • Bunu neden yapıyoruz:
    • Eski alışkanlık olarak masaüstünde kalan dosyalar sisteme yük bindirir, kaybolma ihtimali çok daha yüksektir (şehir efsanesi)
    • Masaüstünün derli yoplu olması arka plan masaüstü resminin daha güzel ortaya çıkmasını sağlar (estetik)
    • Masaüstünün derli toplu olması konsantre olmayı kolaylaştırır (Çalışma alışkanlığı)
    • Alias dosya içine atılanların karışıklık yaratmaz daha sonra düzenlemeleri daha rahat olur. (Hız)
 2. Dosya isimlemelerinde Tarih ve Short name konusunda uygulanabilecekler:
   • Tüm dosyaların sonuna tarih tersten eklenmesi durumunda daha sonra sıralama ve bulma işlemleri çok hızlı ve kolaylıkla yapılabilmekte. Örn: dosya ismi: TD_Talimatlar_14_08_15 , FGG_Kartlar_14_09_20
   • Dosya arşiv konusunda Macosx ana yapısını takip etmek doğru olacak: Documents / Pictures / Music / Movies /
   • Sub Folderler istendiği şekilde düzenlenebilir. Burada aynı kütüphane sistemlerindeki farklılık gibi bireysel dosyalama sistemleri de farklılık gösterebilmekte.
   • Aynı zamanda yeni tag ve taglere isim verme özelliğinden de faydalanmak daha sonra dosyaların rahat bulunması açısından kolaylık sağlamakta.
 3. Cloud Uygulamaları:
  • Dropbox: Arşiv ve başkaları ile dosya paylaşımı için kullanımı çok rahat: Uyarılar
   • Dosya paylaşılan kişi dosyayı sildiği anda veya yerini değiştirdiğinde dosyaya ulaşım bitiyor
   • Dosya isminde Türkçe karakter kullanılması durumunda paylaşım sırasında senkronizasyon gerçekleşmiyor sorunlu
   • Aynı anda birden fazla account Dropbox olmuyor… Bunun için Dropbox Encore kullanmak gerekiyor… (Hem kişisel hem iş yeri için ortak dosya kulanımı…
  • Google Drive: Hele bir de gmail kullanılıyorsa… / Hem de Picasa da varsa…
  • ZeoSpace: Oyuna yeni ama hızlı giriş yapanlardan biri… Kullanılması tavsiye olunur özellikle hızlı dosya paylaşımında çok başarılı…
  • Yandex Drive:

eklemeler parça parça gelecek… (Tahmini 2 günde 1 vb…)

Bukalemun

Bukalemun ya da Akdeniz deyimiyle “Keler”
Salamander filminden alıntıyla:
“Burası Sicilya herkes semender olabilir…”
wpid-bukalemun_2-2014-04-11-14-01-2014-04-11-04-01.jpgApp Series

Dikkate Değer App Listesi:
2019:
Another round

—???
92) WhatSize Link: https://itunes.apple.com/tr/app/whatsize/id413702125?mt=12
Category: Utility / Sub Cat: Disk Size
Hangi dosya ne kadar yer tutuyor?
91) Webstractor
Link: http://www.macupdate.com/app/mac/14838/webstractor
Category: Internet / Sub Cat: Site downloader
Olaki tüm bir siteyi alt kademeleriyle indirmek gerekir, işte bu ona yarıyor…
90) Web Form Builder Lite
Link: https://itunes.apple.com/tr/app/web-form-builder-lite/id480985143?mt=12
Category: Developer / Sub Cat: Web Forms
Olaki herhangi bir siteden data toplama gibi anket yapma gibi bir işe girişecekseniz. İşte bu işleri kolaylaştıracak…
89) Wallpaper Wizard ****
Link: https://itunes.apple.com/tr/app/wallpaper-wizard-hd-wallpapers/id410801088?mt=12
Category: Utility / Sub Cat: Desktop
Masaüstü resimlerini sıksık değiştirmek isteyenlere oldukça iyi bir kategorize seçenek sunan app.
88) VueScan *****
Link: www.hamrick.com/
Category: Graphics / Sub Cat: ScanSoftware
Deli gibi printer driverlar ve farklı uygulamalr yerine çok derli toplu gayet düzgün scan software yılların eskitemediği
87) VOX
Link: https://itunes.apple.com/tr/app/vox/id461369673?mt=12
Category: Music / Sub Cat: Music Player
iTuınes’a alternative music player ve daha fazlasını gerçekleştirebilecek kapasitede…
86) Voila ****
Link: https://itunes.apple.com/tr/app/voila-screen-recorder-screen/id407741870?mt=12
Category: Graphics / Sub Cat: Screen Capture
Ekrar hareketli görüntülerin yakalanmasında çok başarılı basitleştirilmiş bir program.
85) VLC *****
Link: http://www.videolan.org/vlc/download-macosx.html
Category: Graphics / Sub Cat: Video Player
Üstüne tanımadığım en başarılı hertür formtı mac üzerinde canavar oynatan üstüne bin tür iş daha yapan muhteşem program…
Basitliği ve üstünlüğü tartışılmaz.
84) Vidiary
Link: https://itunes.apple.com/tr/app/vidiary/id425999820?mt=12
Category: Productivity / Sub Cat: Diary
Video halinde günlük tutmak isteyenlere basit güzel bir uygulama…
83) VidConvert
Link: https://itunes.apple.com/tr/app/vidconvert/id417701035?mt=12
Category: Graphics / Sub Cat: Video Converter
Movie converter değişik formatların değiştirilmesinde basit uygulama HandBrake çok daha iyi…
82) UnRarX ****
Link: http://www.unrarx.com/
Category: Utility / Sub Cat: Archieve
Bedavadan en iyi Zip vb arşiv expand programlarından biri…
81) Type Fu
Link: https://itunes.apple.com/tr/app/type-fu/id509818877?mt=12
Category: Utility / Sub Cat: Keyboard educator
Daha da hzılı hızlı daha da hızlı en bir hızlı yazabilmek için iyi bir eğitici…
80) Transmit *****
Link: https://itunes.apple.com/tr/app/transmit/id403388562?mt=12
Category: Utility / Sub Cat: FTP Client
En iyi FTP applerden biri…
79) The Brain
Link: http://www.thebrain.com/
Category: Utility / Sub Cat: MindMap
Mind Mapping toollardan bir tane daha bedava… Basitleştirilmiş. Ama osx ve ios sync mevcut…
78) The Unarchiver *****
Link: https://itunes.apple.com/tr/app/the-unarchiver/id425424353?mt=12
Category: Utility / Sub Cat: Archieve
Bedavadan en iyi Zip vb arşiv expand programlarından biri…
77) TextWrangler ****
Link: https://itunes.apple.com/tr/app/textwrangler/id404010395?mt=12
Category: Coding / Sub Cat: Text Editor
Olaki kod düzenlemeye yok HTML’di MarkDown’dı olmadık bir takım işlere bulaşırsınız. en iyi text editor programlarından biri…
76) Telegram *****
Link: https://itunes.apple.com/tr/app/messenger-for-telegram/id747648890?mt=12
Category: Social / Sub Cat: Messaging
WhatsApp ile kapışan Telegram app için dektop uygulaması ve gayet başarılı. WhatsApp desktop çıkartamadığı için bu çok daha hızlı yayılabilir.
75) TechTool Pro 7
Link: https://www.micromat.com/products/techtool-pro
Category: Utilities / Sub Cat: Disk Utility Tool
Genel harddisk kontrol utility makinanın çalışmasını kontrol etmek amaçlı…
74)TeamViewer ****
Link: http://www.teamviewer.com/en/index.aspx
Category: Utilities / Sub Cat: Remote Access Tool
Evde makina var ofiste makina var hop birinden öbürüne rahat bağlantı. Birisi yardım istedi hop onun makinasına uzakta bağlantı vs…
73) Swift Publisher 3
Link: https://itunes.apple.com/tr/app/swift-publisher-3/id504851000?mt=12
Category: Graphics / Sub Cat: Publishing tool
Şipşak poster hazırladım, flyer yaptım biraz da banner çaktım isimli işler için ideal yardımcı…
72) Sweetie
Link: https://itunes.apple.com/tr/app/sweetie/id547106404?mt=12
Category: Graphics / Sub Cat: Photography
Fotoğraf üzerinde karakterlerle mozaik oluşturma aplikasyonu nereye yarar kime yarar bilinmez…
71)Super Duper ***
Link: http://www.shirt-pocket.com/SuperDuper/SuperDuperDescription.html
Category: Utilities / Sub Cat: Cloning
Zahmetsizce herhangi bir harddiskin tam kopyasının alınmasını sağlar.
Sistem upgradelerde eğer transition software güvenilmiyorsa bu herşeyi çözüyor…
70) Subs Factory ***
Link: https://itunes.apple.com/tr/app/subs-factory/id687457926?mt=12
Category: Movie / Sub Cat: Sub title editing
Online indirdiğimiz filme subtitle başka yerden indirdik baktık ikisi birbirini tutmuyor arada kayıklık var. İşte bu onu çözüyor ya da sıfırdan hop bir şeye tercüme yazdık gitti…
69) Spy Cam
Link: https://itunes.apple.com/tr/app/spy-cam/id438924363?mt=12
Category: WebCam / Sub Cat: Surveillance
Makinayı tek başına bıraktık çaktırmadan makina başına kim geçti ne yaptı birşeyler karıştırdı mı? Oda da neler oluyor isimli app.
68) Spotify *****
Link: https://www.spotify.com/
Category: Music / Sub Cat: Online Music
Yavaş yavaş tüm müzik arşivleri aktarılıyor durumda… Çok nadir bulunamayan koleksiyon ile karşılaşıyoruz ama müthiş bir uygulama paralı maralı…
67) SnapzProX
Link: http://www.ambrosiasw.com/utilities/snapzprox
Category: Graphics / Sub Cat: ScreenCapture Tool
Hem durağan resim hem de hareketli video ekranda olan biteni yakalayıp üzerinde düzenleme yapmak için
66) Snapheal
Link: https://itunes.apple.com/tr/app/snapheal/id480623975?mt=12
Category: Graphics / Sub Cat: Photo Retouch Tool
Photoshop tool derlemesi resimlerin hızlı düzeltilmesi için…
65) Skitch *****
Link: http://evernote.com/skitch/
Category: Graphics / Sub Cat: Graphics Annotation tool
Evernote’un yan uygulaması en az onun kadar kullanışlı multiplatform.
64) Skim:
Link: http://skim-app.sourceforge.net/
Category: Graphics / Sub Cat: PDF Editing
Bedavadan PDF editing için bir kenarda köşede durması gereken uygulamalardan…
63) SketchUp 2014 *****
Link: http://www.sketchup.com/
Category: Graphics / Sub Cat: Illustration
3D modelleme mi desem, mimari çizim mi? Profesyoneller için mi? Amatörlere yönelik mi? Çözülememiş bir App. Herşey bir yana Google ürünü…
62) SketchBookExpress
Link: https://itunes.apple.com/tr/app/sketchbook-express/id404243625?mt=12
Category: Graphics / Sub Cat: Illustration
IOS